Erik than thở ‘hát không đủ tiền nên đi bán quần áo’

Erik than vãn “hát không đủ tiền nên đi bán quần áo”.Đức Phúc thấy vậy hào phóng chi mạnh tay mua cả lố đồ ủng hộ người anh em.

Gần đây,Erik và Đức Phúc – hai thành viên của gia đình Hoa dâm bụt lại gây chú ý với khoảnh khắc kẻ tung người hứng hài hước ở đời thường. Khi Erik than vãn “hát không đủ tiền nên đi bán quần áo”,ngay sau đó Đức Phúc đã vào ủng hộ. Không chỉ hào phóng rút hầu bao mua cả lố đồ, Đức Phúc còn giúp người anh em thân thiết vui vẻ quảng cáo “siêu lầy lội”

Erik than thở 'hát không đủ tiền nên đi bán quần áo' Erik than thở ‘hát không đủ tiền nên đi bán quần áo’

Erik than thở 'hát không đủ tiền nên đi bán quần áo' Erik than thở ‘hát không đủ tiền nên đi bán quần áo’Theo Tin Sao