Những sự kiện có thể xảy ra sau bom tấn ‘Justice League’

“Justice League” có thể chưa thành công, nhưng Vũ trụ Điện ảnh DC (DCEU) sẽ vẫn tiếp tục. Những diễn biến bất ngờ và cuộc chiến nào sẽ xuất hiện tiếp theo trên màn ảnh?